Helping to share the web since 1996


Link Centre > Health > Dentists - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Protezavimas-implantavimas klinika

    Savo veikl? prad?jome 1999 metais. N?dien tai moderni aukšt? kokyb?s standart? odontologijos klinika Vilniuje, atliekanti daugel? šiuolaikin?s odontologijos proced?r?. Nuo pat klinikos ?k?rimo pradžios formavosi kelios pagrindin?s m?s? veiklos sritys, atspindin?ios ?ia dirban?i? specialist? praktišk? poži?r? ? burnos sveikat? ir ypa? prisidedan?ios prie nat?ralaus sveikos burnos ertm?s išsaugojimo. Tai periodonto lig? gydymas, dant? protezavimas ir implantavimas nežalojant likusi? sveik? dant?.

This page was created on 25 May 2024 GMT v12.0