Helping to share the web since 1996


Link Centre > Business > Agricultural > Forestry - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Niedraji MR

    SIA Niedraji MR ir stabili augoss Latvijas mezsaimniecibas nozares uznemums. Profesionali mezizstrades pakalpojumi, ta nav tikai cirsmas izstrade, bet ari ilgtspejiga meza apsaimniekosana, tadel ir loti butiski izveleties uznemumu, kas nodrosinas augstas kvalitates un videi draudzigu meza izstradi, ieverojot Latvijas Republika noteiktas likumdosanas normas. Stradajot mezizstrades nozare gandriz 30 gadus, mes esam kluvusi par stabilu un uzticamu sadarbibas partneri cirsmu pirksana un izstrade, kas piedava veikt pilnu mezizstrades ciklu, sakot ar novertesanu, lidz pat teritorijas sakartosanai pec darbu pabeigsanas. Lai nodrosinatu kvalitativus un nepartrauktus pakalpojumus, uznemuma ir savs tehnikas remonta serviss kura tiek veikts meza tehnikas remonts. Serviss meza tehnikas remontu nodrosina kvalitativi un savlaicigi, servisa darbinieki ir profesionali savas jomas ar ilggadeju darba pieredzi. Bez meza tehnikas remonta tiek piedavata meza tehnikas noma.

  • HD Forest

    HD Forest ir viens no pieredzejusakajiem meza apsaimniekotajiem, kas kops 1998.gada darbojas visas trijas Baltijas valstis. Uznemums nodarbojas ar pilnu meza apsaimniekosanas ciklu, kura ietilpst meza vertesana, ipasuma dokumentacijas kartosana, meza apsaimiekosanas plana izstrade, meza stadisana, atjaunosana, jaunaudzu kopsana, cirsana kopsanas un galvenaja cirte un koksnes realizacija. Mezi Latvija lielakoties pieder AS Latvijas valsts mezi, bet ap 45% - privatajiem zemes ipasniekiem. Nododot savu mezu HD Forest parvaldiba, ipasnieks saglaba savas ipasuma tiesibas un pilnigu lemejvaru visos jautajumos, kas attiecas uz saimniecisko darbibu, tacu visas institucionalas, praktiskas un tehniskas rupes par mezu uztic apsaimniekotajam. Katram HD Forest klientam ir savs personigais meza apsaimniekosanas konsultants, kas parzina konkretu ipasumu, sniedz konsultacijas un atbildes visos ar klienta meza ipasumu saistitajos jautajumos un seko lidzi visam, kas taja notiek.

This page was created on 27 May 2022 GMT v12.0