Helping to share the web since 1996


Link Centre > Business > Business Services > Proof Reading - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Eku projekti & parvaldisana

    Eku projekti & Parvaldisana ir sertificets uznemums, kas pakalpojuma sanemeju vid? ir sevi pieradijis un iemantojis uzticamibu, ar pieredzes bagazu un profisionalismu, dzivojamo namu apsamniekosana, parvaldiba, b?vnieciba un tas dokumentacijas validesana. Mes uzskatam, ka tikai veiksmigas un profesionalas komunikacijas ietvaros ir sasniedzami un realizejami abu pusu merki un majas attistiba, kas ved pie veiksmiga rezultata. Namu apsaimniekosanas un parvaldibas modula ietvaros katrai dzivojamai majai tiek pieskirts savs, kvalificets Nama parzinis, kas organize dzivojamas majas administrativo darbu, uztur pilnvertigu un ciesu komunikaciju ar iedzivotajiem, majas setniekiem un pakalpojumu piegadatajiem, ka ari ipasuma uzturesanas un attistibas ietvaros riko regularas dzivoklu ipasnieku kopsapulces gan e-vide, gan klatiene. Savukart maju parzinu darbu uzrauga kvalificets Namu parvaldnieks, kurs organize ligumisko pusu saistibu un nozares normativo aktu izpildi katra atseviskaja daudzdzi.

This page was created on 23 Jun 2024 GMT v12.0