Helping to share the web since 1996


Link Centre > Entertainment > Other - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Laadur Baltic

    Laadur Baltic labprat par brivu apskatis noliktavu un izveidos plauktu sistemas izvietojumu, lai optimizetu uzglabasanas efektivitati un kravas aprites atrumu. Noliktavu plaukti, kas ir vairakos limenos, lauj maksimali izmantot telpas platibu, veidojot plauktus vairakos stavos. Pacelta uzglabasanas platiba jeb daudzlimenu noliktavas struktura ir paaugstinatas platformas vai plaukta konstrukcija, kas nav atkariga no ekas konstrukcijas. Ta ir balstita uz palesu sastatnem vai plauktiem, lai samazinatu vajadzibu pec strukturalas gridas. Tadejadi tiek palielinats gridas laukums un optimizeta noliktavas ietilpiba, izmantojot ekas augstumu. Sis plauktu sistemas ir ideali piemerotas vietam ar ierobezotu gridas laukumu vai lielu ekas augstumu, jo tiek izmantota telpa, ko nav iespejams izmantot parastos apstaklos. Citus noliktavas plauktu risinajumus varat apskatit musu majas lapa.

This page was created on 23 Sep 2023 GMT v12.0