Helping to share the web since 1996


Link Centre > Health > Health And Safety - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • JP Solutions

    JP SOLUTIONS ir uznemums, kura pamatdarbibu veido drosibas sistemu un citu tehnisko risinajumu darba drosibai augstuma tirdznieciba un projektesana. Darbs augstuma ir riskanta profesija, un, lai mazinatu ar to saistitos riskus, jaievero dazadi darba drosibas un aizsardzibas pasakumi un prasibas. Viens no svarigakajiem darba aizsardzibas noteikumiem ir uzticama un parbaudita aprikojuma nodrosinasana darba veicejiem augstuma. Parbauditas un uzticamas drosibas sistemas novers kritiena un traumu risku, kas var rasties, veicot darbu augstuma. Ir dazadi horizontalo drosibas sistemu veidi, bet ierastais - ir uz jumta esosas - trosu vai sliezu sistemas, kas paredzetas kritiena apturesanai, ja gadas uz jumta paslidet vai parkrist pari malai, kad tiek veikts darbs augstuma Enkura punktu pretkritiena sistemas var tikt izmantotas gandriz jebkura gadijuma, kad darbs tiek veikts augstuma: uz jumtiem, parsedzem, griestiem, karnizem vai torniem.

This page was created on 19 May 2022 GMT v12.0