Helping to share the web since 1996


Link Centre > Household Appliances > Water Filters - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Wilo Baltic

    Baltijas regiona Wilo ienaca 1998. gada, un 2018. gada aprili uznemums Wilo Baltic atskatijas uz jau divdesmit veiksmigas darbibas gadiem. Wilo razojumu stabila kvalitate un, protams, uznemuma darbinieku profesionalitate un entuziasms lavis sajos gados izveidot solidas ilgtermina darijuma attiecibas. Wilo piedava dazadus suknus, tai skaita suknus, kas paredzeti udensapgadei un spiediena paaugstinasanai. Uzticamu udensapgadi 365 dienas gada ar zemam darbibas izmaksam nodrosina, piemeram, Wilo suknis ar aksiali dalitu korpusu. To raksturo augsts lietderibas koeficients un zemas NPSH vertibas. Drosie un viedie Wilo sukni nodrosina to, ka gala lietotajs vienmer sanem vajadzigo spiedienu un ka zaudejumi un ar tiem saistitas izmaksas samazinas lidz minimumam. Vairak par udens sukniem un suknu sistemam varat uzzinat majas lapa.

  • Junkors filtri

    “Junkors filtri” piedava atri uzstadamu udens attirisanas filtru tava majokli, galvena prieksrociba ir ta, ka ar vienu udens filtru pietiek, lai udeni pilniba attiritu – gan kimiski, gan mehaniski. Udens filtra lietosana samazina sadzives tehnikas sildelementa un citu detalu apkalkosanos. Udens filtri sadzives tehnikai nepieciesami aizsargasanas nolukiem. Iekartas, kuras ieplust udens, kas tiek sildits (velas masinas, kafijas aparati, trauku mazgajamas masinas), ir nepieciesams veikt dazadus pasakumus, lai sis iekartas aizsargatu no ta saukta cieta udens, un tam ir paredzeti udens filtri sadzives tehnikai. Cieta udeni ir palielinats izskidinatu mineralu daudzums, kas, sildot vai nogulsnejoties, veido kalkakmeni.

This page was created on 28 May 2022 GMT v12.0