Helping to share the web since 1996


Link Centre > Education > Museums - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Muzeum

    muzeum ZESPÓ? SYNAGOGALNY WE W?ODAWIE to unikalny w Polsce kompleks trzech po?ydowskich budynków, które nale?a?y do w?odawskiego kaha?u (gminy ?ydowskiej). Tworz? go: Wielka Synagoga (bet ha- kneset, z hebr. Dom zgromadze?), wybudowana w latach 1764-1774 Ma?a Synagoga (bet ha-midrasz, z hebr. Dom modlitwy i studiowania ksi?g religijnych), z ko?ca XVIII w. Dom Pokahalny (nowy bet ha-midrasz), z 1928 r.

This page was created on 14 Jun 2024 GMT v12.0