Helping to share the web since 1996
Advziva

Miloš Živanović
Flag of Republic of Serbia 060 4474760

Advokatska kancelarija Živanović
Indire Gandi 13
Belgrade
Beograd
11000
Republic of Serbia
Login to update this page

Advokatska kancelarija Živanovi?

Naša advokatska kancelarija osnovana je 2018. godine u Beogradu sa ciljem pružanja pravne pomo?i u razli?itim oblastima prava. Inovativni pristup u rešavanju problema i prethodno iskustvo u pravosu?u garant su za kvalitetnu saradnju i iznalaženje najboljeg mogu?eg rešenja…

Review page

upgrade to remove these ads