Helping to share the web since 1996
alperbayhan

Alper Bayhan
Flag of Turkey 0 537 649 25 82

Alta Isı Mühendislik
Fevzi Çakmak Mah. Halkalı Cad. Sefaköy İş Mer
No: 209 İç Kapı No: 158
Küçükçekmece
İstanbul
34482
Turkey
Login to update this page

Alta Is? Mühendislik

Alta Is? Mühendislik olarak radyatör, e?anjör ve aparey imalat? yaparak hizmet veriyoruz. Ba?l?ca çal??ma prensibimiz mü?teri ihtiyaçlar?n? dikkate alarak en ekonomik ?ekilde çözümler sunup, mü?teri güvenini kazanmak ve beklentilerini en iyi ?ekilde kar??lamakt?r. Kaliteli ve dürüst hizmet anlay???yla daima en iyiye do?ru ad?mlar atarak, kendi sektörümüzde akla gelen ilk isim olmay? hedeflemekteyiz. Firma olarak mü?terilerimizin memnuniyeti kadar çal??anlar?m?z?n mutlulu?u da bizim için çok önemlidir. Bu sebeple ?irketimizin imkanlar? artt?kça çal??anlar?m?z?n sosyal imkanlar?n? da paralel olarak artt?rarak mü?terilerimizle birlikte sürekli geli?en, ba?ar?l?, güçlü bir aile olma hedefini de ta??yoruz.

Review page

upgrade to remove these ads