Helping to share the web since 1996
Frukozoit

Furkan AKSOY
Flag of Turkey

Psikoakademi
Cumhuriyet mahallesi
Alparslan bulvarı
Samsun
Türkiye
55200
Turkey
Login to update this page

Samsun Psikolog

Uzman Psikolog Özlem Durhat, engin mesleki bilgi, tecrübe ve bilimsel yakla??mlar çerçevesinde sizi ve kendinizle ilgili ifade etmek istedi?iniz problemleri anlayarak ihtiyaç duydu?unuz yeni bak?? aç?lar?n? ve çözüm yollar?n? sizin iç

Review page

Dikkat Güçlendirme Seti

Çocuklar?n gözünde e?lence ve oyun olarak alg?lanan tüm etkinliklerin asl?nda gerçek birer e?itici güce dönü?mesi i?ten bile de?ildir. Yeter ki söz konusu etkinlik için konsept, içerik ve yöntem do?ru belirlenmi? olsun. ??inin ehli

Review page

upgrade to remove these ads