Helping to share the web since 1996
natulife

natulife kuruyemiş
Flag of Turkey

Eya Kuruyemiş
İvedik OSB Ağaçişleri Sanayi Sitesi 1354 Cad.
ankara
turkey
06090
Turkey
Login to update this page

Eya Kuruyemi?

2005 Y?l?nda Ankara'da kurulan i?letmemiz, kuruyemi? ve kuru meyve sektöründe faaliyet göstermektedir.Faaliyet alanlar?m?zda mü?teri memnuniyetini en üst düzeyde kar??layacak ?ekilde, kusursuz ve i?in gerektirdi?i profesyonel hizmeti vermeyi temel ilke edinmi?tir.

Review page

upgrade to remove these ads