Helping to share the web since 1996
Tamna Stakla Black Glass
Ivana Markovića Irca 17
Belgrade
Serbia
11000
Republic of Serbia

Nikola Marinkovic
@NikolaM
Flag of Republic of Serbia

Login to update this page

Zatamnjivanje stakala

Black Glass je jedini servis na tržištu koji ima ekskluzivno pravo na ugradnju LLumar Avantgarde i LLumar Stratos folija sa nano-kerami?kom osnovom, koje omogu?avaju najve?u toplotnu zaštitu do sada i kristalno ?istu vidljivost sa unutrašnje strane vozila. Zatamnjivanje stakala je najefikasniji na?in za postizanje maksimalne toplotne i UV zaštite u vozilu.

Review page

Black Glass Folije za Automobile

Black Glass je specijalizovani servis za ugradnju termoizolacionih folija za auto-stakla, zamenu i reparaciju auto-stakala, ugradnju folija za karoseriju, kao i ugradnju svih vrsta folija za gra?evinske objekte.

Review page

upgrade to remove these ads