Helping to share the web since 1996
Protezavimas - implantavimas odontologijos klinika
Smolensko g. 10D – 1, Vilnius
Vilnius
Vilnius
01108
Lithuania
Login to update this page

Protezavimas-implantavimas klinika

Savo veikl? prad?jome 1999 metais. N?dien tai moderni aukšt? kokyb?s standart? odontologijos klinika Vilniuje, atliekanti daugel? šiuolaikin?s odontologijos proced?r?. Nuo pat klinikos ?k?rimo pradžios formavosi kelios pagrindin?s m?s? veiklos sritys, atspindin?ios ?ia dirban?i? specialist? praktišk? poži?r? ? burnos sveikat? ir ypa? prisidedan?ios prie nat?ralaus sveikos burnos ertm?s išsaugojimo. Tai periodonto lig? gydymas, dant? protezavimas ir implantavimas nežalojant likusi? sveik? dant?.

Review page

Publishers can upgrade to remove these ads