Helping to share the web since 1996
Kaminhorn
Razvan2145

Razvan Anastăsoaie
Flag of Romania 0743 99 55 99

Kaminhorn
Str. Principală, Nr. 3, comuna Agaș, sat Preluci
Bacău
Western Moldavia
607012
Romania
Login to update this page
Kaminhorn

Kaminhorn

Suntem produc?tori ?i distribuitori de co?uri de fum, ?eminee ?i accesorii de calitate pentru a aduce confortul ?i relaxarea în casele românilor. Credem foarte mult în calitate a?a c? verific?m atent fiecare produs pe care îl vindem. Oferim clientilor nostri siguran??, confort, calitate superioar? ?i rezisten?? la toate produsele nostre, care sunt individual verificate pentru a corespunde standardelor aferente co?urilor de fum profesionale ?i ?emineelor. Punem pasiune ?i dorim s? excel?m în beneficiul clien?ilor no?tri pentru a face diferen?a pe pia?a din România ?i în ce prive?te produsul ?i in ceea ce priveste calitatea serviciilor ?i respectul fa?? de clien?i. Consider?m c? fiecare român merit? siguran?a unui co? de fum sigure ?i a unui ?emineu de calitate. Credem atât de mult în calitatea produselor noastre, încât oferim garan?ie de pân? la 30 de ani pentru ceea ce vindem.

Review page

upgrade to remove these ads