Helping to share the web since 1996


Công Ty V?n T?i Sài Gòn 24H
Công Ty V?n T?i Sài Gòn 24H
S? 13, Qu?c L? 1A, Ph??ng Th?i An, Qu?n 12
H? Chí Minh

Viet Nam
Login to update this page
Công Ty V?n T?i Sài Gòn 24H

Vận chuyển hàng đi Quảng Ninh

Công Ty Vận Tải Sài Gòn 24H chuyên nhận vận chuyển hàng đi Quảng Ninh uy tín giá rẻ với nhiều dịch vụ ưu đãi. Miễn phí lưu kho, miễn phí nâng hạ bốc xếp khi gửi hàng. Liên hệ 0931555968 Tiến

Review page

Vận chuyển hàng đi Bắc Ninh

Vận chuyển hàng đi Bắc Ninh uy tín giá rẻ, với nhiều dịch vụ ưu đãi miễn phí nâng ha, bốc vác và lưu kho khi gửi hàng đi Bắc Ninh.

Review page

Vận chuyển hàng đi Đồng Nai

Công Ty Vận Tải Sài Gòn 24H chuyên nhận vận chuyển hàng đi Đồng Nai từ Hà Nội và ngược lại. Thời gian giao nhận hàng nhanh, giá thành rẻ. Liên hệ 0931.555.968 Mr.Tiến

Review page

Công Ty V?n T?i Sài Gòn 24H

V?n chuy?n hàng ?i Ngh? An

Công ty v?n T?i Sài Gòn 24H chuyên nh?n v?n chuy?n hàng ?i ngh? an uy tín giá r?. Th?i gian giao nh?n hàng nhanh chóng. Giá c??c v?n chuy?n ch? 1.800d/kg - 450k/cbm. Liên h? t? v?n báo giá 0931.555.968 Mr.Ti?n

Review page

Vận chuyển hàng đi Bắc Ninh uy tín giá rẻ

Vận chuyển hàng đi Bắc Ninh uy tín giá rẻ thời gian giao nhận hàng nhanh chóng, miễn phí lưu kho miễn phí nâng hạ. Liên hệ tư vấn giá 0931555968

Website listing pending review - we will check this submission as soon as we can today.

Công Ty V?n T?i Sài Gòn 24H

V?n chuy?n hàng hoá B?c Nam

Công ty v?n t?i sài gòn 24h là ??n v? chuyên nghi?p, chuyên cung c?p các d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa ? Sài Gòn ? Tây Nguyên? .? Sài Gòn ? Mi?n Tây?.?Sài Gòn ? Mi?n Trung?.?Sài Gòn -Mi?n B?c? và trong n?i thành HCM .V?i ph??ng châm: ? AN TOÀN ? NHANH CHÓNG ? CHÍNH XÁC?. ?? ??m b?o d?ch v? v?n chuy?n ? m?i lúc m?i n?i, ??m b?o ti?n ?? v? th?i gian thì d?ch v? v?n chuy?n c?a chúng tôi ?áp ?ng t?t c? các y?u t?: ? Con ng??i: ??m b?o v? t? ch?t ??o ??c trong công vi?c, trình ?? chuyên môn cao. ? C? s? v?t ch?t (kho bãi): ?áp ?ng ?? các ph??ng ti?n v?n chuy?n nh? xe t?i, xe nâng? Công ty chúng tôi luôn ??t ch? tín lên hàng ??u vì v?y trong quá trình v?n chuy?n luôn ph?i ??m b?o an toàn cho hàng hoá.

Review page

Công Ty V?n T?i Sài Gòn 24H

V?n chuy?n hàng ?i V?ng Tàu

Là thành ph? l?n trong Vùng kinh t? tr?ng ?i?m Nam b?, V?ng Tàu có n?n kinh t? n?ng ??ng v?i th? m?nh v? d?ch v? d?u khí, c?ng bi?n, ?ánh b?t th?y s?n và du l?ch. N?m trên th?m b? bi?n c?a m?t khu v?c giàu d?u khí và khí ??t, V?ng Tàu là c? ??a c?a ngành d?u khí Vi?t Nam. V?ng Tàu ???c nhi?u ng??i bi?t ??n không ch? v?i hình ?nh m?t thành ph? bi?n t??i ??p, quy?n r?, mà còn là m?t trong nh?ng ??a ph??ng làm t?t công tác xúc ti?n ??u t?, thu hút các ngu?n v?n trong và ngoài n??c. Nhu c?u giao th??ng v?n chuy?n hàng ?i V?ng Tàu c?ng r?t nhi?u, chính vì th? có nhi?u công ty chành xe v?n chuy?n hàng ?i V?ng Tàu ra ??i. Công ty V?n T?i Sài Gòn 24H ???c thành l?p n?m 2017 v?i nhi?u n?m trong l?nh v?c v?n t?i B?c Nam m? r?ng tuy?n v?n chuy?n hàng ?i V?ng Tàu t? Hà N?i và Sài Gòn v?i 1-2 chuy?n trong ngày. https://vanchuyenhanghoasg24h.com/van-chuyen-hang-di-vung-tau-uy-tin/ https://vanchuyensaigon24h.com/van-chuyen-hang-di-vung-tau-uy-tin/

Review page

Công Ty V?n T?i Sài Gòn 24H

V?n chuy?n hàng ?i Hà N?i uy tín giá r?

Chuy?n hàng Sài Gòn ?i Hà N?i uy tín t?i V?n T?i Sài Gòn 24H V?i th? m?nh trong l?nh v?c v?n t?i B?c Nam trong nhi?u n?m li?n, Công Ty V?n T?i Sài Gòn chuyên nh?n v?n chuy?n hàng hoá B?c Nam hai chi?u v?i giá thành th?p , th?i gian giao nh?n nhanh nh?t , ti?t ki?m chi phí v?n chuy?n t?i ?a cho khách hàng khi có nhu c?u v?n chuy?n hàng Sài Gòn ?i Hà N?i. V?i h? th?ng kho chính ? hai ??u HCM và Hà N?i khách hàng hoàn toàn yên tâm khi g?i hàng t?i công ty, khách hàng s? không ph?i m?t phí l?u kho hay nâng h? hàng khi g?i hàng t?i công ty . M?i thông báo giá liên h? phòng kinh doanh CTY V?n T?i Sài Gòn 24H Hotline (24/24): 0931.555.968 Mr.Ti?n

Review page

Vận chuyển hàng Hà Nội Bình Dương

Vận chuyển hàng từ Hà Nội Đi Bình Dương hai chiều uy tín giá rẻ, thời gian giao nhận hàng nhanh với nhiều dịch vụ ưu đãi khi gửi hàng. Liên hệ tư vấn báo giá 0931555968

Review page

Chành xe Sài Gòn Ninh Bình

Chành xe Sài Gòn Ninh Bình uy tín giá r?, th?i gian giao nh?n hàng nhanh chóng uy tín. Liên h? t? v?n giá c??c g?i hàng ?i Ninh Bình nhanh 0931555968 Ti?n

Review page

Công Ty V?n T?i Sài Gòn 24H

Vận chuyển hàng đi Ninh Bình

Công Ty Vận Tải Sài Gòn 24H chuyên nhận vận chuyển hàng từ HCM đi Ninh Bình uy tín giá rẻ, thời gian giao nhận hàng nhanh chóng. cam kết thời gian giao nhận hàng, giá cước vận chuyển chỉ 1.800d/kg - 450k/cbm. Liên hệ tư vấn bào giá 0931555968 Me.Tiến

Review page

Vận chuyển hàng đi Ninh Bình uy tín

Với hàng nguyên lô 15 tấn hay 8 tấn khách hàng có thể đi nguyên chuyến để thời gian giao nhận hàng nhanh nhất và giao hàng theo thời gian chỉ định của khách hàng yêu cầu. Với những đơn hàng lẻ thì khách hàng chọn phướng án đi ghép, thời gian giao nhận hàng thường chậm hơn so với nguyên chuyến thường là 1 ngày. Thì cách tính hàng ghép vận chuyển hàng đi Ninh Bình công ty có cách tính như sau. Với hàng nặng bê tay vận chuyển đi Ninh Bình đơn giá chỉ 1.800đ/kg , hàng máy móc hàng cẩu đơn giá là 2.000d/kg. Với đơn hàng trên 3 tấn tuỳ theo địa chỉ công ty sẽ hỗ trợ xe lấy hàng và giao hàng tận nơi theo yêu cầu. Đơn hàng nhẹ công ty sẽ tính theo số khối diện tích hàng hoá , cách tính khối : dài *rộng*cao* tổng số thùng ( đơn vị là m). Đơn giá hàng khối là 450k/khối. Số lượng trên 16 khối công ty sẽ hỗ trợ lấy và giao tận nơi tuỳ vào địa điểm lấy và giao hàng. Hotline (24/24): 0931.555.968 Mr.Tiến

Review page

Công Ty V?n T?i Sài Gòn 24H

V?n chuy?n hàng ?i Thái Bình uy tín

D?ch v? v?n chuy?n hàng ?i Thái Bình t?i công ty V?n T?i Sài Gòn 24H cung c?p ??n d?ch v? v?n chuy?n hàng ?i Thái Bình b?ng xe t?i chuyên d?ng B?c Nam. Các lo?i xe t?i có t?i tr?ng l?n nh? 8 t?n, 15 t?n, 30 t?n ???c s? d?ng ch? hàng ???ng dài. Ph?c v? t?t c? các ??i t??ng cá nhân, t? ch?c, doanh nghi?p. V?i ??n hàng l?n c?n ?i nguyên xe khách hàng có th? liên h? tr?c ti?p công ty ?? ???c t? v?n giá nguyên chuy?n v?i giá c??c ?u ?ãi, d?ch v? t?t nh?t. V?i nh?ng ??n hàng nh? khách hàng có th? ch?n ph??ng án ?i ghép ?? gi?m chi phí v?n chuy?n. V?i nh?ng ??n hàng này khách hàng ch? c?n thông báo tr??c 1 ngày công ty s? s?p x?p ph??ng ti?n v?n t?i ph?c v? khách hàng khi khách hàng c?n. M?i thông báo giá liên h? phòng kinh doanh CTY V?n T?i Sài Gòn 24H Hotline (24/24): 0931.555.968 Mr.Ti?n

Review page

Vận chuyển hàng đi Đồng Nai từ Hà Nội

Công Ty Vận Tải Sài Gòn 24H chuyên nhận vận chuyển hàng đi Đồng Nai từ Hà Nội và ngược lại. Thời gian giao nhận hàng nhanh, giá cước vận chuyển rẻ. Có nhiều dịch vụ ưu đãi cho khách hàng. Liên hệ tư vấn báo giá : 0931555968 Tiến

Review page