Helping to share the web since 1996


upgrade to remove these ads


Farmasi

Farmasi

 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated
Farmasi Üyelik Avantajlar? Ücretsiz Farmasi üyelik formunu doldurabilirsiniz. Farmasi üyelik i?lemlerinizi tamamlad?ktan sonra, taraf?n?za gönderilecek kullan?c? numaras? ve ?ifresiyle Farmasi enternasyonal sitesine girerek sizin ve di?er tak?m arkada?lar?n?z?n ihtiyac? olan ürünleri katalog fiyat?n?n %30 ila %40 oran?nda daha uygun fiyata sat?n alabileceksiniz. 1- Farmasi'ye üye olman?n en önemli avantaj? %40 oran?nda indirimli olarak internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak istedi?iniz ürünleri sipari? edebilirsiniz. 2- Ürünleri ister kredi kart?n?z ile isterseniz kargoya kap?da nakit ödeme ile gerçekle?tirebilirsiniz. 3- Hiçbir zaman Farmasi sisteminde borçlu olmazs?n?z. Borçlanma sistemi hiçbir zaman yoktur. 4- Sipari? verme zorunlulu?unuz bulunmaz. 5- Alt?n?za sat?? dan??man? ekleyerek ayl?k verilen sipari?lere göre Farmasi size maa? gibi banka hesab?n?za her ay?n belli bir günü otomatik ödeme yapar. 6- Var olan her türlü meslek erbab?n?n, ev han?mlar?n?n, ö?rencilerin yapabile

https://farmasili.com/

category: Health > Cosmetics


Status Page Upgrade options
Published by farmasili.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

farmasili can login to edit this page by adding news and offers from their website.