Helping to share the web since 1996


upgrade to remove these ads


Farmasi uyelik

Farmasi uyelik

 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated
Sa?l?k ve kozmetik sektöründe 75 y?ll?k büyük tecrübe Güzellik, ki?isel bak?m, insan sa?l???na önem veren ev temizlik ürünleri, sa?l?kl? ve takviye g?da bran??nda %100 yerli sermayeli ve yerli üretim yapan küreselde do?rudan sat?? lideri. Bir dünya markas? olan Farmasi ürünleri, 5 k?taya ve 125 ülkeye ula?an global bir a?? var. 26 ülkeye do?rudan sat?? hizmeti bulunan ve toplamda 4 milyon giri?imci ile beraber kazanan. Dünyada en h?zl? ?ekilde ivme kaydeden do?rudan sat?? ?irketlerinin içinde yer almaktad?r. Türkiye’nin ilk ve önemli doktorlar?ndan birisi olan DR. Cevdet Tuna’n?n 75 y?l? a?an tecrübesi ve büyük ba?ar? hikayesi.

https://farmasili.com/farmasi-uyelik/

category: Business > Healthcare > Pharmaceutical


Status Page Upgrade options
Published by yedekparca.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

yedekparca can login to edit this page by adding news and offers from their website.