Helping to share the web since 1996


upgrade to remove these ads


SJÄLVDRAGSVENTILATION

SJÄLVDRAGSVENTILATION

 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated
Den främsta anledningen till att man behöver självdragsventilation och ventilera ut gammal luft är för att få bort fukten, annars är det stor risk för fukt och mögelskador. Utandningsluften innehåller mycket fukt, likaså bildas vattenånga vid matlagning, dusch, tvätt och torktumling. Dessutom bärs dålig lukt och skadliga ämnen bättre i fuktig än i torr luft. För god ventilation strävar man efter att skapa undertryck i huset, så att luften ”dras” nerifrån och upp genom huset och ut, en sådan lösning är mekanisk frånluftsventilation.

https://hemluft.se/sjalvdragsventilation/

category: Employment > Types_of_jobs > Environment


Status Page Upgrade options
Published by addison786.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

addison786 can login to edit this page by adding news and offers from their website.