Helping to share the web since 1996


Build online presence with trusted marketing software (en)


 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated

Tiny House

Tiny House'un Türkiye'de avantajlar? nelerdir? Arsa ve in?aat yat?r?m?na gerek yok Hukuken mobil evler karavan statüsünde, ev de?il araç olarak kabul ediliyor. Tiny house konseptinin bu kadar popüler olmas?n?n en önemli nedeni yap? ruhsat?na gerek kalmadan trafik tescili ve plakan?zla evinizi gönül rahatl??? ile istedi?iniz yere kurabilmeniz. Tiny house sat?n alarak; in?aat yapt?rmak veya ev sat?n almak, belediye, tapu, imar izinleri, olas? cezalar gibi birçok sorunu geride b?rak?yorsunuz. Tiny House Park alan? kiralarsan?z arsa yat?r?m?na da gerek yok. Hem do?a hem konfor Art?k bo? zamanlar?m?z? mümkün oldu?unca do?aya yak?n olabilece?imiz yerlerde geçirmek istiyoruz. Betonarme evlerimizden ç?k?p yine betonarme bir otel odas?nda uyumak istemiyoruz. Ama konforumuzdan çok taviz vermeden ev rahatl???n? devam ettirmek için mobil evler bir seçenek sunuyor. Kira geliri imkan? Giderek artan tiny house popüleritesi sat?? ve kiralama imkanlar?n? da art?yor. Tiny house içinde geçiremedi?iniz

https://tinyhousefiyat.com/

category: Travel > Accommodation


Status Page Upgrade options
Published by Mahamat335.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

Mahamat335 can login to edit this page by adding news and offers from their website.