Helping to share the web since 1996


upgrade to remove these ads


Bursa Vidanjör

Bursa Vidanjör

 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated
Ay Vidanjör olarak sadece Bursa’da hizmet vermekteyiz. Firmam?z vidanjör, t?kan?kl?k açma, gider açma ve kanal açma vb. alanda birçok hizmeti vermektedir. Firmam?z uygun fiyat ve kaliteli hizmeti Bursa halk?na 7/24 sunmaktad?r. Son teknoloji donan?mlar kullan?larak uzman kadromuzla yapmaktay?z. Zamanla dolmu? veya t?kanm?? gider hatt? veya kuyular kokuya, sa?l?ks?z ortamlar?n olu?mas?na sebep olur. Vidanjör teknolojisi sayesinde vakumlanarak temizlenmesi sa?lan?r. Fosseptik kuyu vakumlama ve su depolama havuzlar?n?n temizli?i i?lemleri de yap?lmaktad?r. ?? yerleri, evler gibi yerlerde ya?mur suyu bask?nlar? ve su ta?k?nlar? nedeniyle dolan yerleri vidanjör ile tahliye etmekteyiz. T?kanm?? olan giderlerden dolay? sular bazen tahliye edilememekte ve bu da su bask?nlar?na neden olmaktad?r. Bu gibi durumlarda da t?kanm?? olan giderleriniz özel robotlar sayesinde aç?l?p tam kapasite ve düzgün çal??mas? sa?lan?r. E?er t?kan?kl?k de?il bir ar?za varsa bu ar?zalar nokta at??? belirlenip tamiri

https://www.ayvidanjor.com/

category: Business > Cleaning


Status Page Upgrade options
Published by ayvidanjor.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

ayvidanjor can login to edit this page by adding news and offers from their website.