Helping to share the web since 1996


upgrade to remove these ads


FineReader - program do ocr

FineReader - program do ocr

 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated
FineReader jest programem do ocr umo?liwiaj?cym u?ytkownikom czytania tekstu z pdf, rozpoznawanie pisma, zmian? dokumentu word na pdf, kopiowanie z pdf do excela, konwersj? z pdf do excela i wiele innych funkcji w ramach technologii ocr.

web address: https://www.finereader.pl/

category: Computers > Software


Status Page Upgrade options
Published by finereader.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

finereader can login to edit this page by adding news and offers from their website.