Helping to share the web since 1996


upgrade to remove these ads


zwrot podatku za darowizn?

zwrot podatku za darowizn?

 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated
Czy osi?galne jest cofni?cie umowy darowizny za porozumieniem stron? Razem z ustawodawstwem odwo?anie darowizny nie tworzy równie? prawa do domagania si? zwrotu podatku, który pozostawi? zap?acony.

https://www.glebiaprzestrzeni.pl/dobrowolny-zwrot-darowizny-przez-obdarowanego/

category: Employment > Types_of_jobs > Charity_and_voluntary_work


Status Page Upgrade options
Published by stephani2.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

stephani2 can login to edit this page by adding news and offers from their website.