Helping to share the web since 1996


Build online presence with trusted marketing software (en)


 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated

HD Forest

HD Forest ir viens no pieredzejusakajiem meza apsaimniekotajiem, kas kops 1998.gada darbojas visas trijas Baltijas valstis. Uznemums nodarbojas ar pilnu meza apsaimniekosanas ciklu, kura ietilpst meza vertesana, ipasuma dokumentacijas kartosana, meza apsaimiekosanas plana izstrade, meza stadisana, atjaunosana, jaunaudzu kopsana, cirsana kopsanas un galvenaja cirte un koksnes realizacija. Mezi Latvija lielakoties pieder AS Latvijas valsts mezi, bet ap 45% - privatajiem zemes ipasniekiem. Nododot savu mezu HD Forest parvaldiba, ipasnieks saglaba savas ipasuma tiesibas un pilnigu lemejvaru visos jautajumos, kas attiecas uz saimniecisko darbibu, tacu visas institucionalas, praktiskas un tehniskas rupes par mezu uztic apsaimniekotajam. Katram HD Forest klientam ir savs personigais meza apsaimniekosanas konsultants, kas parzina konkretu ipasumu, sniedz konsultacijas un atbildes visos ar klienta meza ipasumu saistitajos jautajumos un seko lidzi visam, kas taja notiek.

https://www.hdforest.lv/

category: Business > Agricultural > Forestry


Status Page Upgrade options
Published by LTBFT.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

LTBFT can login to edit this page by adding news and offers from their website.