Helping to share the web since 1996


Build online presence with trusted marketing software (en)


 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated

Protezavimas-implantavimas klinika

Savo veikl? prad?jome 1999 metais. N?dien tai moderni aukšt? kokyb?s standart? odontologijos klinika Vilniuje, atliekanti daugel? šiuolaikin?s odontologijos proced?r?. Nuo pat klinikos ?k?rimo pradžios formavosi kelios pagrindin?s m?s? veiklos sritys, atspindin?ios ?ia dirban?i? specialist? praktišk? poži?r? ? burnos sveikat? ir ypa? prisidedan?ios prie nat?ralaus sveikos burnos ertm?s išsaugojimo. Tai periodonto lig? gydymas, dant? protezavimas ir implantavimas nežalojant likusi? sveik? dant?.

https://www.protezavimas-implantavimas.lt/lt/

category: Health > Dentists


Status Page Upgrade options
Published by protezavimasimplantavimas.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

protezavimasimplantavimas can login to edit this page by adding news and offers from their website.