Helping to share the web since 1996


Build online presence with trusted marketing software (en)


 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Currently 5/5 based on
1 user rating

Yeni Mesle?im™ I Meslek Edindirme Kurslar? I

YeniMeslegim.com 10 y?l? a?k?n süredir e?itim sektöründe faaliyet gösteren Kariyer Enstitüsü A.?.'nin, yeni meslekler edindirmeyi amaçlayan, toplumun geneli taraf?ndan al?nabilecek ve i? hayat?nda birebir kar??l??? olan mesleki e?itimleri uzaktan e?itim sistemi ile tüm Türkiye'ye ula?t?rd??? basit ve güvenilir bir uzaktan e?itim platformudur. Yeni Mesle?im Uzaktan E?itim Sistemi üzerinden al?nan tüm e?itimler Kariyer.net Yenibiris.com SecretCV.com gibi i? arama sitelerine ve Linkedin gibi profesyonel sosyal a?lara yüklenebilir. Bu sayede YeniMeslegim.com kullan?c?lar? i? ba?vurular?nda rakiplerinden öne geçme f?rsat? yakalar. Ayr?ca YeniMeslegim.com ile yeni bir meslek edinenlerin yan? s?ra, mevcuttaki mesle?inde kendini geli?tirmek isteyenler için de kaliteli e?itim programlar? mevcuttur.

https://yenimeslegim.com

category: Education > Online-learning


Status Page Upgrade options
Published by erdemtokus.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

erdemtokus can login to edit this page by adding news and offers from their website.