Helping to share the web since 1996


Link Centre > Business > Construction > Wood And Plastics - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Plastične kace TEMABO

    Preduzeće TEMABO d.o.o proizvodi plastične kace od polietilena visoke gustine PEHD (TR-144). Plastične kace su naišle na širok spektar mogućnosti njihovog iskorišćavanja (u poljoprivredi, industriji, kućnoj upotrebi). Kace se izrađuju od materijala koji je otporan na sunčevo zračenje (UV stabilizovan), ne odaju niti primaju miris ili boju supstanci koje se u njima nalaze,pa se zbog toga mogu koristiti za skladištenje raznih vrsta hemikalija, tehničke vode, pijaće vode – plastične kace za vodu, fermentaciju voća.

This page was created on 02 Jul 2022 GMT v12.0