Helping to share the web since 1996


Link Centre > Business > Business Industrial Ball Bearings - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Siverek Rulman

    Siverek Rulman sektöründe 30 y?l? a?k?n tecrübeyi referans alan, makine elemanlar?n?n temel ta?? olan yatakl? rulmanlar?n tedarik hizmetini vermektedir. Çok yönlülüklerinden dolay? Tek S?ra, Derin Kanall? Sabit Bilyal? Rulmanlar tüm bilyal? rulman türleri içnde en popüler olanlar?d?r. AKD Derin Kanall? Sabit Bilyal? Rulmanlar?, JIS (ISO) standart boyut plan? taraf?ndan tan?mlanan geni? çe?itlilkte serilerde mevcuttur ve ayn? zamanda özel boyut ve yap?land?rma gereklerini kar??lamak için özel olarak da mal edilebilirler. AKD Derin Kanall? Sabit Bilyal? Rulmanlar? hem standart hassas derecede (ISO Derece 0 ? ABEC Derece 1) hem de yüksek hassasiyete sahip derecelerde mal edilir.

  • MACOGA

    Endüstriyel uygulamalar için , METAL ve LAST?K kompansatör dizayn-imalat ve montaj?n? yap?yoruz. Ak??kan tipine ba?l? de?i?ik korozyon ?artlar? veya farkl? bas?nç seviyeleri için, eksenel , yanal veya aç?sal gibi farkl? düzlem hareketlerini kar??layabilecek LENS, EGSOZ veya BASINÇ DENGEL? kompansator dizayn? yap?yoruz.

This page was created on 18 Jun 2024 GMT v12.0