Helping to share the web since 1996


Link Centre > Business > Cleaning - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • Ankara Beautiful Temizlik Şirketleri 0531 781 73 29 Temizlik

  Ankara Beautiful Temizlik Şirketleri , Ankara Temizlik Firmaları Olarak Cam silme , Ev Temizliği , Ofis Temizliği , İnşaat Temizliği , Buharlı Temizlik gibi hizmetleri ile 19 yıldır siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.Güler yüzlü ve titiz çalışma arkadaşlarımız ile eşşiz kaliteli ve uygun bütçeli temizliğin keyfini yaşamak için bizimle iletişime geçiniz.

 • Tekdezvip sanitasyon

  tekdez provides water tank cleaning and disinfection service.

 • Tekdez Water Tank Cleaning

  Water is health. Water is indispensable for our lives. It is a very important issue to keep the used or consumed water healthy. For this reason, cleaning and disinfection of a water tank or water bath should never be neglected.

 • Izmir temizlik ?irketleri

  ?zmir temizlik ?irketleri ?zmirde profesyonel ev temizli?i hizmeti vermekte olan profesyonel bir izmir temizlik firmas?d?r.

 • Stil Koltuk Y?kama

  Koltuk y?kama ve stor perde y?kama sektöründe ?stanbul'da uzun y?llardan beri hizmet veren firmay?z. Stil Koltuk y?kama ve Hal? Y?kama firmalar? kulland??? son teknoloji ürünü makinalar ve insan sa?l???na uygun anti bakteriyel temizlik ilaçlar? kullanarak sa?l???n?z? ön planda tutmaktad?r. Koltuk, hal?, stor perde, sandalye oturma gurubu, çekyat, yatak, yorgan, battaniye ve dö?emelerinizin y?kanmas?, temizlenmesi için hizmet vermekteyiz.Stil Koltuk Y?kama olarak sa?l?kl? bir ?ekilde siz de?erli mü?terilerimizin kullan?m?na sunmas? için profesyonel kadrosu ile ve mobil ekibiyle yerinde sa?l?kl? kaliteli ve hijyenik temizlik hizmeti sunmaktad?r. Koltuk y?kama alan?nda kendini kan?tlam?? % 100 mü?teri memnuniyeti, sa?l?k ve temizlik garantisi vermektedir. Firmam?z koltuk y?kama fiyatlar? uygunluk aç?s?ndan en uygun fiyatlar? ve kesin çözüm sunan koltuk y?kama ?irketleri aras?nda kendisini kan?tlam?? koltuk y?kama incelikleri alan?nda uzmanla?m??t?r. ?stanbul gibi büyük ve güzel ilimizde k

 • Ankara Temizlik Şirketleri

  Ankarada , Ankara Temizlik Firmaları , Ankara Temizlik Şirketleri Olarak Hijyen Anlamında Temizlik Hizmeti Beklentilerinize Uzman Elemanlar , Tecrübe ve Kaliteli Hizmet Anlayışımızla Yaklaşıp Ankara Temizlik Şirketi O

 • Tek Yontem | Profesyonel Site Yönetimi ve Temizlik ?irketi

  Tekirda? il s?n?rlar? içerisinde bulunan TEK YÖNTEM Profesyonel Site/Apartman Yöneticili?i ve Temizlik hizmetlerinde faaliyet gösteren firmam?z siz de?erli mü?terilerin memnuniyetini prensip edinmi?tir. ??inde uzman personellerimiz ve çözüm ortaklar?m?zla birlikte en do?ru hizmeti sunuyoruz.

 • Arsin Temizlik Kurumsal Tedarik Hizmetleri arsintemizlik.com

  Our company plaza, offices, factories, hospitals, schools, institutions and organizations such as the restaurant, Push industrial cleaning supplies, cleaning equipment

 • Izmir Temizlik

  Izmir Temizlik

 • Izmir temizlik firmaları

  izmir temizlik şirketleri, izmir temizlik firmaları, izmirde temizlik

 • Rotamark

  Rotamark Machinery and Hotel Restaurant Supplies Porcelain, Glassware and Cleaning

 • Biz Su deposu temizli?i hizmetleri

  Su deposu temizli?i biz ekibi su deposu temizli?i ve su deposu yal?t?m? hizmeti vermektedir.

 • Temizlik Hastas? | ?zmir Koltuk Y?kama, Yatak Temizli?i ?irk

  Temizlik Hastas?, 01 Temmuz 2018 y?l?nda ?zmir Bayrakl? Folkart Towers’da koltuk temizli?i, yatak temizli?i ve hal?fleks temizli?i hizmetleri vermek üzere kurulmu?tur.

 • Bursa Vidanjör

  Ay Vidanjör olarak sadece Bursa’da hizmet vermekteyiz. Firmam?z vidanjör, t?kan?kl?k açma, gider açma ve kanal açma vb. alanda birçok hizmeti vermektedir. Firmam?z uygun fiyat ve kaliteli hizmeti Bursa halk?na 7/24 sunmaktad?r. Son teknoloji donan?mlar kullan?larak uzman kadromuzla yapmaktay?z. Zamanla dolmu? veya t?kanm?? gider hatt? veya kuyular kokuya, sa?l?ks?z ortamlar?n olu?mas?na sebep olur. Vidanjör teknolojisi sayesinde vakumlanarak temizlenmesi sa?lan?r. Fosseptik kuyu vakumlama ve su depolama havuzlar?n?n temizli?i i?lemleri de yap?lmaktad?r. ?? yerleri, evler gibi yerlerde ya?mur suyu bask?nlar? ve su ta?k?nlar? nedeniyle dolan yerleri vidanjör ile tahliye etmekteyiz. T?kanm?? olan giderlerden dolay? sular bazen tahliye edilememekte ve bu da su bask?nlar?na neden olmaktad?r. Bu gibi durumlarda da t?kanm?? olan giderleriniz özel robotlar sayesinde aç?l?p tam kapasite ve düzgün çal??mas? sa?lan?r. E?er t?kan?kl?k de?il bir ar?za varsa bu ar?zalar nokta at??? belirlenip tamiri

 • Bursa gider açma

  Gider açma ve t?kan?kl?k açma hizmetleri son teknoloji robotlar kullan?larak etkili ve en h?zl? ?ekilde yap?lmaktad?r. Tuvalet gideri, lavabo gideri ve klozet gideri zamanla çe?itli sebeplerden dolay? t?kanabilir. Altyap?n?n yetersiz olmas? ve kanalizasyon hatt? ar?zalar? gibi sebeplerden dolay? da olabilir. Bu ar?zalar kamera teknolojisi sayesinde tespiti nokta at??? yap?l?p gerekli i?lemler yap?l?r. Giderlerinizin t?kanma sebebi ne olursa olsun ekiplerimiz son teknoloji donan?mlarla tespit edebilir. E?er giderinizde bir ar?za varsa termal kamera teknolojisi sayesinde tespit edilip ekibimizce tamiri yap?l?r. Gider açma i?lemleriniz hiçbir ?ekilde k?rma ve dökme olmadan yap?l?r. Tüm gider açma i?lemleriniz uzman ekiplerimizce itina ile yap?lacakt?r.

 • Temizlik ?irketleri Ankara Tempo Grup Temizlik Teknolojileri

  Tempo Grup, temizlik ?irketleri ankara, hal? y?kama, koltuk y?kama, ankara temizlik firmalar?, ankara temizlik, temizlik ?irketi ankara, d?? cephe temizli?i, temizlik ankara, ankara ev temizli?i, koltuk temizleme, temizlik, temizlik eleman?

This page was created on 24 Sep 2023 GMT v12.0