Helping to share the web since 1996


Link Centre > Education > Exams - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Soru Denizi - Sosyal Soru Ansiklopedisi

    Her konuda sorulan sorulari ve sorulan sorulara verilen cevaplari barindiran sosyal soru ansiklopedisi.

  • Akl?n ve Bilimin I????nda

    Özel Keçiören Esertepe Seviye Ki?isel Geli?im Kursu üniversiteye haz?rl?k s?nav? olarak bilinen Yüksekö?retim Kurumlar? S?nav?'na (YKS) haz?rl?k ve bu s?nav?n 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2. oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), Liseye Geçi? Sistemi (LGS) s?nav?na haz?rl?k ve okula destek kurslar?yla ö?rencilerin hem okul ders ba?ar?lar?n? art?rmaya hem de haz?rlanacaklar? s?navlar?na yönelik sa?lam bir temel olu?turmay? amaçlamaktad?r.

This page was created on 25 Mar 2023 GMT v12.0