Helping to share the web since 1996


Link Centre > Entertainment > Quotes And Sayings - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Günayd?n mesajlar?

    Günayd?n mesaj? sevgiliye 2021 ; Anlaml?, muhte?em, etkileyici Günayd?n mesajlar?, arkada?a, flörte, manitaya günayd?n, ayr?ca romantik günayd?n mesajlar?, sevgiliye günayd?n mesaj? romantik, hayat?ma, kar?ma e?ime günayd?n mesajlar? ve daha fazlas?n? sizler için haz?rlad?k. Arad???n?z özel bir günayd?n mesaj? varsa bize söylemeniz yeterlidir.

  • En güzel sözler

    Dini Whatsapp Sözleri Haberimizde bulabilece?iniz anlaml?,Güzel dini sözler!WhatsApp durum sözleri dini! Anlaml? dini sözler! Dini sözler hadisler! En güzel Cuma mesajlar? haberimizde bulkunmakta. ANLAMLI D?N? SÖZLER – ?ans yoktur! Allah neyi nasip ederse vard?r. – Neden ümitsizli?e dü?eyim… Her daim umutlar? yaratan rabbim varken. – Gerçek zengin, bilgisi çok olan insand?r. (Hz. Ali (r.a)) ?LG?N?Z? ÇEKEB?L?R en etkileyici kisa damar sozler Etkileyici Damar Jilet Sözler-Damar Sözler 19 Nisan 2021 bilgisayarda whatsapp nas?l kullan?l?r Whatsapp biyografi sözleri 15 Mart 2021 – Her insan?n k?ymeti ahlak?n?n güzelli?i kadard?r. EN GÜZEL D?N SÖZLER? islam için çekilen hiçbir s?k?nt?n?n bo?a gitmedi?ini ve rabbimizin bunun kar??l???nda Mekke’nin Fethini müyesser k?ld??? gerçe?i k?lavuzumuz olsun. Tüm ?slam aleminin fetih y?l dönümünü de kutluyorum. Sizin davran??lar?n?za bak?p da Müslümanl??a özenen kimseler yoksa iman?n?z? gözden geçirin.Siz cehennemi i?ne ucu kadar yerden görseydini.

This page was created on 22 Jul 2024 GMT v12.0