Helping to share the web since 1996


Link Centre > Gifts > Flowers - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • çiçekçi çiçek gönder çiçekçiler online çiçek sipariþi

  Türkiye'nin lider çiçekçi maðazasý, acil, çiçekçi, çiçek gönder, cicekci, cicek, çiçek sipariþi, ucuz çiçekçi, çiçekçiler, internet çiçekçi, cicek siparisi yollama, cicek siparis istanbul ankara

 • Heryerbitki - Saks? Çiçekleri, Çiçek Gönder

  Online Bitki Sat??? Heryerbitki'de! Arad???n saks? çiçekleri, deve taban? türleri, orkideler ve çok daha fazlas?n? ?imdi ke?fet! H?zl? teslimat. Güvenli Al??veri?.

 • Diyarbair online flowers

  Will you send flowers from Diyarbakir? We bring our flowers to your loved ones in diyarbak?r. If you are looking for florist in Diyarbakir, you are in purple florist service. We will gladly deliver your flower orders to the Diyarbakir and its distric

 • Gemlikcicekcilik

  ??letme Adresi Demirsuba??, ?ht. Cemal Sk. 4A Gemlik/Bursa 16600 Telefon 05385135873 Mail [email protected] ?? Tan?m? Çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteren kurulu?umuz “gemlikcicekcilik” olarak en önemli önceli?i mü?teri memnuniyetidir. Çiçeklerin de canl? birer varl?k oldu?unun bilinciyle her birine sevgiyle yakla??yoruz ve onlar? sizin sevdiklerinizi mutlu etmeniz için bir de?er olarak görüyoruz. Çiçek tasar?m felsefemizle; tüm gayretimizi sizin beklentilerinizi kar??lamaya veriyoruz. ??ini tutkuyla yapan ekibimiz ile birlikte; sipari?inize dair tüm süreçler boyunca özveri ve yüksek motivasyonla çal???yoruz. ??inde uzman çal??ma arkada?lar?m?zla; yapt???m?z i?i ticaretten çok bir sanat dal? olarak görüyoruz. Tüm bu bilgiler ?????nda kurmu? oldu?umuz firmam?z?, her ?eyi yapabilece?imiz inanc?yla aktif etmi? bulunmaktay?z. Misyon: Çiçekçili?i bir sanat dal? olarak benimseyerek yapt???m?z i?e de?er katmak ve mü?terilerimizi mutlu etmek. Vizyon: ?nternet tabanl? çiçek endüs

This page was created on 23 Jun 2024 GMT v12.0