Helping to share the web since 1996


Link Centre > Home And Garden > Solar Energy - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • Tiny House Ev Fiyatlar?

  Tiny house son dönemde popüler olan minimalist ya?am tarz?n? benimseyenler için harika bir seçenek olabilir. Özellikle ?ehir hayat?n?n getirdi?i stres ve kalabal?ktan uzakla?mak, do?ayla iç içe bir ya?am sürmek isteyen i? insanlar? ve profesyoneller için Tiny House projeleri oldukça ilgi çekici ve cazip hale gelmi?tir. Tiny house konsepti küçük ancak fonksiyonel evler tasarlayarak sade ve minimalist bir ya?am tarz?n? benimsemeyi hedefler. Evler genellikle do?aya yak?n alanlarda in?a edilir ve çevre dostu malzemelerle yap?ld??? için de do?a ile uyum içindedir. Küçük bir alana s??d?r?lan evler, enerji ve su tüketimini de minimize ederek sürdürülebilir bir ya?am tarz?n? destekler. Tiny House projesi ?ehir d???nda huzurlu bir ya?am ve do?ayla iç içe bir deneyim sunmay? hedefliyor. Projede yer alan evler, ihtiyaç duyulan her türlü konforu sunarken gereksiz malzeme ve alan israf?ndan kaç?n?larak minimal bir ya?am vadediyor.

 • Humat Enerji A.?.

  “Ayinesi i?tir ki?inin, lafa bak?lmaz” sözünü kurulu? felsefesi yaparak mühendislik hizmetleri vermek amac?yla 2010 y?l?nda SAMSUN’da kurulan firmam?z, yapt??? i?e duydu?u sayg?, do?aya, insana ve eme?e verdi?i de?er sonras? k?sa süre içinde herkes taraf?ndan takdir görüp sektördeki sayg?n yerini alm??t?r. Faaliyet alan?n?n yüksek sorumluluk gerektiren ciddi bir mühendislik bilgisi ve insanlar?n ya?am kalitesini artt?ran önemli bir alan oldu?u bilincinde olan firmam?z, sektörün lider markalar? ile çözüm ortakl??? yaparak kendi i?iyle alakal? malzemelerin sat???n? yapmakta ve mü?teri memnuniyetini daima ön planda tuttu?u için sat?? sonras? destek alanlar?nda da hizmet vermektedir.

 • Sedat Nurettin Kuzaytepe

  Sedat Nurettin Kuzaytepe anahtar teslimi günes enerjisi santrali yapan, Türkiye'de Günes paneli, Çati Ges, Günes Çati kaplama hizmetleri veren güçlü bir sirkettir.

 • Package Solutions for Roof Mounted Solar Power Plants

  We provide you with revenue by establishing a solar power plant on the roof. Learn how you can save on your roof for free with Solarization.

This page was created on 22 Jul 2024 GMT v12.0