Helping to share the web since 1996


Link Centre > Household Appliances > Water Filters - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Arıtma

    atıksu arıtma tesisi

  • Jet Pulse Torbal? Filtre Sistemleri

    Jet pulse filtre sistemleri, seramik sanayi, metal, demir-çelik, g?da, otomotiv, döküm, çimento, maden, ah?ap, savunma sanayi gibi alanlarda üretimden ç?kan toz ve partiküllerin bir kapal? sistem içerisinde tutulmas?na yarayan filtre sistemleridir. Bu sistemlerin en temel amac?, i?letmelerden ç?kan tozun do?aya kar??arak çevreye zarar vermemesini sa?lamakt?r. Bunun yan?nda at?k olarak sistem içerisinde tutulan ve daha sonra toplanan hammaddeler geri dönü?üm ile i?letmeye ve ekonomiye fayda sa?lamaktad?r. Jet pulse filtre sistemlerinin çal??ma prensibi detayl? ?ekilde ele al?nmaktad?r.

    • www.teknotaahhut.com/filtre-sistemleri/jet-pulse-torbali-filtre-sistemleri - review this website
This page was created on 20 Sep 2021 GMT v12.0