Helping to share the web since 1996


Link Centre > Business > Packaging - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • V?n chuy?n hàng ?i V?ng Tàu

  Là thành ph? l?n trong Vùng kinh t? tr?ng ?i?m Nam b?, V?ng Tàu có n?n kinh t? n?ng ??ng v?i th? m?nh v? d?ch v? d?u khí, c?ng bi?n, ?ánh b?t th?y s?n và du l?ch. N?m trên th?m b? bi?n c?a m?t khu v?c giàu d?u khí và khí ??t, V?ng Tàu là c? ??a c?a ngành d?u khí Vi?t Nam. V?ng Tàu ???c nhi?u ng??i bi?t ??n không ch? v?i hình ?nh m?t thành ph? bi?n t??i ??p, quy?n r?, mà còn là m?t trong nh?ng ??a ph??ng làm t?t công tác xúc ti?n ??u t?, thu hút các ngu?n v?n trong và ngoài n??c. Nhu c?u giao th??ng v?n chuy?n hàng ?i V?ng Tàu c?ng r?t nhi?u, chính vì th? có nhi?u công ty chành xe v?n chuy?n hàng ?i V?ng Tàu ra ??i. Công ty V?n T?i Sài Gòn 24H ???c thành l?p n?m 2017 v?i nhi?u n?m trong l?nh v?c v?n t?i B?c Nam m? r?ng tuy?n v?n chuy?n hàng ?i V?ng Tàu t? Hà N?i và Sài Gòn v?i 1-2 chuy?n trong ngày. https://vanchuyenhanghoasg24h.com/van-chuyen-hang-di-vung-tau-uy-tin/ https://vanchuyensaigon24h.com/van-chuyen-hang-di-vung-tau-uy-tin/

 • Vận chuyển hàng đi Ninh Bình uy tín

  Với hàng nguyên lô 15 tấn hay 8 tấn khách hàng có thể đi nguyên chuyến để thời gian giao nhận hàng nhanh nhất và giao hàng theo thời gian chỉ định của khách hàng yêu cầu. Với những đơn hàng lẻ thì khách hàng chọn phướng án đi ghép, thời gian giao nhận hàng thường chậm hơn so với nguyên chuyến thường là 1 ngày. Thì cách tính hàng ghép vận chuyển hàng đi Ninh Bình công ty có cách tính như sau. Với hàng nặng bê tay vận chuyển đi Ninh Bình đơn giá chỉ 1.800đ/kg , hàng máy móc hàng cẩu đơn giá là 2.000d/kg. Với đơn hàng trên 3 tấn tuỳ theo địa chỉ công ty sẽ hỗ trợ xe lấy hàng và giao hàng tận nơi theo yêu cầu. Đơn hàng nhẹ công ty sẽ tính theo số khối diện tích hàng hoá , cách tính khối : dài *rộng*cao* tổng số thùng ( đơn vị là m). Đơn giá hàng khối là 450k/khối. Số lượng trên 16 khối công ty sẽ hỗ trợ lấy và giao tận nơi tuỳ vào địa điểm lấy và giao hàng. Hotline (24/24): 0931.555.968 Mr.Tiến

 • Công ty TNHH Khang Trang

  chuyên t? v?n, s?n xu?t và cung c?p v?t li?u ?óng gói x?p PE Foam, màng c?ng PE, màng chít cu?n pallet, màng gi?m ch?n,...Ph??ng châm ho?t ??ng c?a công ty là cung c?p s?n ph?m ch?t l??ng t?t, ?? b?n cao, v?t li?u s?ch an toàn v?i s?c kh?e, thân thi?n v?i môi tr??ng cùng giá c? h?p lý. Website: https://khangtrangpackaging.com/

 • Bao Bì Trung Thành

  You want to print quality packaging to contain products? packaging quality, prestige reinforce quality, its products and services on the market? Trung Thanh Company will help you get quality cheap packaging.

 • BKS CO LTD

  Green Sustainable & Eco-friendly Packaging Supplier Businesss Name: BKS CO LTD Address: Base in Vietnam and China Phone: (+84)28 2253 7426 Website: https://bk-bags.com/

 • Nh?ng L?i Ích C?a B?t Xanh Cam Mà B?n Nên Bi?t

  Hi?n nay, b?t nh?a xanh cam ???c coi là v?t d?ng không th? thi?u trong s?n xu?t và xây d?ng, giúp b?o v? tài s?n và v?t li?u xây d?ng. Các lo?i b?t màu xanh cam 2m, 3m, 4m, 6m, 8m, 10m t? lâu ?ã ???c ng??i dân ?a chu?ng b?i kh? n?ng ch?ng b?i, che n?ng, che m?a và các công d?ng khác. B?t ph? xanh cam có giá thành r?, ?a n?ng hi?n ?ang ???c nhi?u ng??i tin t??ng l?a ch?n.

This page was created on 13 Jun 2024 GMT v12.0