Helping to share the web since 1996


Link Centre > Education > Schools - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • Leader School Kraków

  Leader School Kraków is the top English school for Polish students. We offer a wide range of foreign languages and effective learning tools to help you succeed. Whether you're a young adult needing test preparation for the Matura exam or would like to inspire your little one to develop their language skills, we offer solutions.

 • Leader School Konin

  At Leader School Konin, while we have English courses available, we do have a wide range of other foreign languages available. We offer German, Spanish, French, and Italian. These are available for adults and children and are tailored to meet your educational requirements. Visit https://konin.leaderschool.pl/.

 • Szko?a Jazdy Subaru

  Szko?a Jazdy Subaru jest do?wiadczon? akademi? bezpiecznej jazdy, w której ka?dy mo?e skorzysta? z profesjonalnie prowadzonego doskonalenia techniki jazdy samochodem.

 • Union Jack

  Would you like your child to learn English and become bilingual? Union Jack is the premier language school located in Rzeszów. We use thematic weeks and special events to help teach children about English-speaking countries with methods like our National Geographic learning.

 • INFINITY

  Szko?a j?zykowa dla dzieci, m?odzie?y, doros?ych, a tak?e firm w Krakowie. W ofercie szko?y j?zykowej znajduje si? j?zyk angielski dla dzieci i m?odzie?y, zaj?cia matematyczne i programistyczne dla dzieci, j?zyk angielski, niemiecki i hiszpa?ski dla doros?ych oraz kursy angielskiego dla firm. Szko?a stawia na dopasowanie metod nauczania do swoich uczniów.

 • Clever Szko?a J?zyków Obcych

  Clever Szko?a J?zyków Obcych jest miejscem, gdzie nauka j?zyka angielskiego jest prosta i przyjemna. Dzi?ki funkcjonuj?cego w placówce fi?skiego systemu edukacji nauk? j?zyka obcego mog? ju? zacz?? nawet 4-latki. Szko?a stawia na umiej?tno?ci swobodnej konwersacji i ?atwo?ci w wyra?aniu w?asnych my?li nie tylko dla najm?odszych uczestników, ale tak?e dla tych doros?ych. W ofercie znajduje si? równie? przygotowanie m?odzie?y do egzaminu ósmoklasisty, przygotowanie do matury, a tak?e do mi?dzynarodowych egzaminów Cambridge.

 • Szko?a Narciarska Karpacz

  We offer a huge array of ski lessons for all ages and abilities, with our fully qualified snowsports team and tonnes of fluffy snow, its the perfect learning environment.

 • Europejska Szko?a Korepetycji

  Europejska Szko?a Korepetycji to korepetycje z matematyki, chemii, fizyki oraz j?zyka angielskiego Warszawa - Londyn.

This page was created on 24 Jun 2024 GMT v12.0