Helping to share the web since 1996
SancoolerMakine

Oğuz Sanvar
Flag of Turkey 0553 456 8828

Sancooler Makine
Kanarya Mahallesi Tavuskuşu Caddesi No 63/1 İsta
İstanbul
Küçükçekmece
341200
Turkey
Login to update this page

?klimlendirme ve So?utma

Uzman ekibimiz taraf?ndan yap?lan i?ler garantili ve güvenilirdir.Yapt???m?z i?in herzaman arkas?nda olup sonuna kadar güvenmekteyiz.Chiller sistemleri bak?mlar? sizleri sürpriz ar?zalardan koruyarak imalat ve konfor alanlar?nda sürdürülebilir hizmet sunmas?n? sa?lar.Bu durum haricinde enerjinin çok pahal? oldu?u günümüzde enerjisi tasarrufu sa?layarak i?letme maliyetlerini en aza indirir. Bak?mlar?n?z periyodik bir ?ekilde yap?l?rsa cihaz?n?z daha verimli ve daha uzun ömürlü çal???r.7/24 aç?k olup her türlü ar?zalar?n?za yard?ma ko?maya haz?r?z. https://www.sancooler.com/hizmetler/chiller-bakim-ve-servis-hizmeti sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bize ula?mak için; 0212 909 5917 veya 0553 456 8828 telefon numaralar?ndan bize ula?abilirsiniz.

Review page

upgrade to remove these ads